Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης της εταιρείας μας.

Τροποποιήσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies θα εμφανίζεται εγκαίρως στην Ιστοσελίδα.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Νοεμβρίου 2017

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Paranix  ( εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μια ανώνυμη εταιρεία, συσταθείσα υπό το ελληνικό δίκαιο, που ανήκει στον Όμιλο Omega Pharma, (εφεξής ως «Omega Pharma», «εμείς» ή «εμάς»).

Η συγκατάθεσή σας και αλλαγές στη νομική σημείωση

Με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους παρόντες  Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εάν δε συμφωνείτε με τους όρους του παρόντος, τότε οφείλετε να μη κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορεί να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα ή/και να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους σελίδων αυτής για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών

Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας

Αυτή η Ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και προορίζεται για χρήση αποκλειστικώς από κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η πρόσβαση αυτή και η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Δεν αποτελεί πηγή ιατρικών συμβουλών

Αυτή η Ιστοσελίδα καθώς και το περιεχόμενό της παρουσιάζονται σε γενική μορφή και παρέχονται αποκλειστικά και μόνον για ενημερωτικούς σκοπούς.
Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν προορίζονται ούτε συνιστώνται ως υποκατάστατο των επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών.
Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία.
Πάντα να επιδιώκετε  ιατρικές συμβουλές  ή συμβουλές άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας ή ειδικευμένου φορέα παροχής περίθαλψης σχετικά με οποιαδήποτε πάθηση ή θεραπεία.
Ποτέ μην αγνοείτε ούτε να καθυστερείτε τη λήψη ιατρικών συμβουλών, λόγω κάποιας πληροφορίας που διαβάσατε σε αυτή την ιστοσελίδα.

Πνευματικά δικαιώματα και χρήση των πληροφοριών

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εμπορικών σημάτων, των περιεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της Ιστοσελίδας,  αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας  της Omega Pharma και προστατεύονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε λήψη πληροφοριών, όπως κείμενα, εικόνες, ήχο και βίντεο, από την ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, αλλά απαγορεύεται τυχόν τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Επομένως, δεν μπορείτε να πωλήσετε, αντιγράψετε, αποθηκεύσετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσθέσετε, αποσυναρμολογήσετε, μετατρέψετε σε άλλη μορφή, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε ή αναδημοσιεύσετε την Ιστοσελίδα ή/και το περιεχόμενό της. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) όχι για εμπορική χρήση αλλά αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από την Ιστοσελίδα χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναδιανομή οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας, εκτός εάν διαθέτετε σχετική έγγραφη άδεια από εμάς.

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων σημείων που ενδέχεται να συνοδεύουν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Η Omega Pharma δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Εκτός από την περιορισμένη εξουσιοδότηση χρήσης, όπως αναφέρεται στην παρούσα ενότητα, δεν παραχωρείται σε εσάς άδεια ή άλλο δικαίωμα στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, πατέντες, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σχέδια, τεχνογνωσία, εμπιστευτικές πληροφορίες (είτε έχουν καταχωρηθεί είτε όχι), εμπορικές επωνυμίες καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτήν την Ιστοσελίδα προστατεύονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε από αυτά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Omega Pharma.

Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές επωνυμίες δεν παραχωρείται ή χορηγείται σε εσάς, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Omega Pharma.

Αποποίηση εγγυήσεων

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η OMEGA PHARMA OΥΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Η ΕΞΟΔΑ Η ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ Η ΑΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ), ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ, ΤΥΧΑΙΑΣ Η’ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Η Omega Pharma καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ακριβή και ενημερωμένα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην παρούσα Ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής (π.χ. ιατρικής) συμβουλής και δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ».
Η OMEGA PHARMA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ.
Η OMEGA PHARMA ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ, ΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WORM Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Η ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ.

Πεδίο Xρήσης της Ιστοσελίδας

Έχουμε φροντίσει ώστε αυτή η Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Παρόλο που οι πληροφορίες αυτής της Ιστοσελίδας είναι προσβάσιμες σε χρήστες εκτός της ελληνικής επικράτειας, ειδικά οι πληροφορίες που αναφέρονται στα προϊόντα της Omega Pharma, προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους κατοίκους της Ελλάδος σε διαφορετική περίπτωση η πρόσβαση αυτή και η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Άλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους, νομοθετικές προβλέψεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα. Αυτή η Ιστοσελίδα πιθανόν να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που έχουν δημιουργηθεί από διάφορα τμήματα και θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Omega Pharma που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Οι διαδικτυακοί τόποι αυτοί μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που είναι κατάλληλες μόνο για τη χώρα προέλευσής τους. H  Omega Pharma επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή απαγορεύεται, θεωρείται ότι δεν έχει γίνει.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο

Οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με την παρούσα Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Η Omega Pharma διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο προβλεπόμενο από το δίκαιο, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρος, παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, το εν λόγω κομμάτι θα διαχωρίζεται από αυτούς τους όρους και δεν θα επηρεάζει με κανένα τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμοσιμότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Omega Pharma και για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αυτές οι παραπομπές ή/και οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση η Omega Pharma δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν από αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή τις αναφορές ή τους συνδέσμους που περιέχουν.
Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους δικτυακούς τόπους.

Σύνδεσμοι με την Ιστοσελίδα

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε πλαίσιο, η βαθεία ζεύξη, ο κατοπτρισμός ή αναμετάδοση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, ούτε η παράθεση ή χρήση του συνόλου ή τμημάτων της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της σε έναν δικτυακό τόπο τρίτου μέρους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Omega Pharma.
Αν ενδιαφέρεστε για σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies.

Παρακαλείσθε σε κάθε περίπτωση όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη συμμόρφωση της Omega Pharma στην κείμενη νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies:

Ωμέγα Φάρμα Ελλάς Α.Ε.
Αριστοτέλους 19-21
144 61 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 8188900

Email: BCHGRcontact@perrigo.com