Oikeudellinen Ilmoitus

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2016

Tervetuloa PARANIX-tuotteiden verkkosivustolle (jäljempänä ”verkkosivusto”).

Verkkosivustoa ylläpitää Perrigo Pharma International Designated Activity Company (jäljempänä "Perrigo", "me" tai "meitä").

Suostumuksesi ja muutokset tähän oikeudelliseen ilmoitukseen

Verkkosivustolla vierailemalla ja sitä käyttämällä vahvistat, että olet tutustunut tähän oikeudelliseen ilmoitukseen ja hyväksyt sen.

Verkkosivustoa, sen sisältöä ja tätä oikeudellista ilmoitusta voidaan ajoittain päivittää tai muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä verkkosivustoa kyseisen päivityksen tai muutoksen jälkeen sitoudut noudattamaan päivityksiä ja muutoksia. Siksi suosittelemme, että tutustut tähän oikeudelliseen ilmoitukseen säännöllisesti.

Verkkosivuston saatavuus

Tämä verkkosivusto on laadittu EU:n lakien ja sääntöjen mukaisesti, ja se on tarkoitettu yksinomaan EU:n kansalaisten käyttöön. Tällä verkkosivustolla vieraileminen saattaa rikkoa lakeja ja sääntöjä joidenkin henkilöiden tai EU:n ulkopuolisen maan osalta. Jos vierailet verkkosivustolla EU:n ulkopuolisesta maasta, teet sen omalla vastuulla ja riskillä

Ei lääketieteellisen neuvonnan lähde

Tämä verkkosivusto ja tämän verkkosivuston sisältö on yleispätevä kuvaus ja se on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen. Verkkosivustoa ja sen sisältöä ei ole tarkoitettu eikä sitä suositella käytettäväksi ammattimaisen lääketieteellisen neuvonnan sijasta. Mitään osaa tämän verkkosivuston sisällöstä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellistä diagnoosia tai hoitoa varten. Keskustele aina taudin oireista ja hoidosta lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Älä koskaan sivuuta lääketieteellistä neuvontaa, äläkä viivyttele avun hakemisessa minkään tällä verkkosivustolla olevan tiedon vuoksi.

Tietoa tuotteista ja palveluista

Verkkosivustolla olevat tiedot saattavat vaihdella maittain, eikä ole varmaa, että kaikki tuotteet ja palvelut ovat saatavilla kaikissa maissa. Viittaukset tuotteisiin ja palveluihin eivät tarkoita sitä, että mainitut tuotteet tai palvelut ovat tai tulevat olemaan saatavilla omassa maassasi. Tällä verkkosivustolla mainituille tuotteille ja palveluille saatetaan asettaa erilaisia lainsäädännöllisiä vaatimuksia maasta riippuen. Mitään tällä verkkosivustolla olevaa ei tule tulkita mainonnaksi tai kyseisessä maassa kielletyn tuotteen tai palvelun markkinoimiseksi.

Tekijänoikeudet ja tietojen käyttäminen

Verkkosivusto ja sen sisältö ovat Perrigon omistuksessa ja valvonnassa, ja se on suojattu tekijänoikeuslaeilla. Saat lukea ja ladata tietoja kuten tekstejä, kuvia, ääniä ja videoleikkeitä verkkosivustolta omaan, ei-kaupalliseen käyttöön, mutta verkkosivuston ja sen sisällön muokkaaminen tai levittäminen on kiellettyä. Et saa jakaa, muuttaa, siirtää, käyttää uudelleen tai julkaista uudelleen verkkosivustoa tai jotakin osaa sen sisällöstä. Perrigo ei takaa, että tietojesi käyttö tällä verkkosivustolla ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Sinulle ei siirretä verkkosivuston tai sen sisällön käyttölisenssejä tai muita oikeuksia lukuun ottamatta rajoitettua lupaa käyttää tässä kappaleessa aiemmin mainittua materiaalia.

Tavaramerkit

Tällä verkkosivustolla olevat tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet ja erottuvat tuoteominaisuudet on suojattu sekä kansallisilla että kansainvälisillä laeilla. Niitä ei saa käyttää ilman tavaramerkin omistajan etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. Sinulla ei ole lupa käyttää eikä oikeutta näihin tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, kauppanimiin ja erottuviin tuoteominaisuuksiin, ellet ole nimenomaisesti saanut tähän kirjallista suostumusta tavaramerkin omistajalta.

Vastuuvapauslauseke

Perrigo ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin pitääkseen verkkosivuston ja sen sisällön asianmukaisena ja ajantasaisena. Emme kuitenkaan anna mitään takuita tai sitoumuksia verkkosivuston tai sen sisällön asianmukaisuudesta ja täydellisyydestä.

• VERKKOSIVUSTOA JA SEN SISÄLTÖÄ TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”. PERRIGO EI TAKAA VERKKOSIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN TÄYDELLISYYTTÄ, TARKKUUTTA, OIKEELLISUUTTA, KÄYTETTÄVYYTTÄ, LOUKKAAMATTOMUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. CHEFARO EI ANNA TAKEITA TAI SITOUMUKSIA SIITÄ, ETTÄ VERKKOSIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA, MATOJA TAI MUITA OHJELMAKOODEJA, JOITA VOIDAAN LEVITTÄÄ TAI JOTKA VOIVAT OLLA HAITALLISIA. PERRIGO TAI MIKÄÄN MUU YRITYS PERRIGO PHARMA GROUPISSA TAI MUU TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN LUOMISEEN TAI YLLÄPITOON OSALLISTUNUT TAHO EI OLE VELVOLLINEN KORVAAMAAN VÄLILLISIÄ MENETYKSIÄ, SEURAAMUKSELLISIA VAHINKOJA, EPÄSUORIA VAHINKOJA TAI RANGAISTUKSIA, JOTKA JOHTUVAT VERKKOSIVUSTON JA SEN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ, YHTEYDESTÄ SIIHEN, KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, RIIPPUVUUDESTA SIITÄ TAI SIINÄ OLEVASTA VIRHEESTÄ TAI PUUTTEESTA.
Koska tietyillä lainkäyttöalueilla ei sallita tiettyjen takuiden ja velvoitteiden pois jättämistä ja/tai rajoittamista, on mahdollista, että nämä poikkeukset ja/tai rajoitukset eivät päde omassa tapauksessasi.

Sovellettava laki ja laillinen oikeuspaikka

Kaikki tätä verkkosivustoa ja sen sisältöä koskevat vaatimukset on ratkaistava Irlannin lainsäädännön mukaisesti. Tätä verkkosivustoa käyttämällä hyväksyt, että vain Irlannin tuomioistuimet ovat laillinen oikeuspaikka.

Linkit muille verkkosivustoille

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää viittauksia ja linkkejä muille verkkosivustoille, joihin Perrigon ei ole mahdollista vaikuttaa ja joita tämä oikeudellinen ilmoitus ei kata. Tällaisia viittauksia ja linkkejä tarjotaan vain, jotta voit helposti löytää ne ja Perrigoa ei voida pitää vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat näistä verkkosivustoista tai niille johtavista viittauksista ja linkeistä. Huomaa, että olet itse vastuussa mahdollisista vierailuista kyseisillä verkkosivustoilla.

Linkit verkkosivustolle

Kukaan ei saa kolmannelle osapuolelle kuuluvalla verkkosivustolla syöttää verkkosivustoa tai sen sisältöä kehyksiin, tarjota syvälinkkejä, toistaa tai lähettää uudelleen verkkosivustoa tai sen sisältöä tai lainata tai käyttää verkkosivustoa tai sen sisältöä tai osia siitä ilman Perrigon etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. Jos haluat linkittää verkkosivustollemme, voit ottaa meihin yhteyttä alla olevaan osoitteeseen.

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntömme kuuluu tämän verkkosivuston käytön piiriin.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on tätä oikeudellista ilmoitusta koskevia kysymyksiä.
Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IRELAND