Τι θα συμβεί εάν αφήσω το προϊόν για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα από το απαιτούμενο;

Τυχόν μικρότερη από το απαιτούμενο διάρκεια εφαρμογής(< 10 λεπτά για το Paranix Treatment Spray, < 15 λεπτά για το Paranix Treatment Shampoo) ή μεγαλύτερη διάρκεια δεν συστήνονται, καθώς η διάρκεια της εφαρμογής είναι κρίσιμη για την επιτυχία της αντιφθειρικής αγωγής. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα αγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες προκειμένου να «λειτουργήσει» το προϊόν