Vad händer om jag hittar nya huvudlöss efter den första Paranix-behandlingen?

Paranix behandlingar är speciellt utvecklade för att bli av huvudlöss och deras ägg. Vid ett allvarligt angrepp kan vissa ägg fortfarande kläckas efter din första behandling, så du kan eventuellt hitta nymfer eller babyhuvudlöss i håret. Det finns ingen anledning att oroa sig, eftersom dessa nymfer inte blir fullt utvecklade förrän efter 10 dagar. Innan dess utvecklas de, men kan ännu inte fortplanta sig. Behandla ditt hår en andra gång så kommer alla huvudlöss och ägg att försvinna.

Det är också möjligt att ditt hår har drabbats av ett nytt angrepp. Detta är förmodligen fallet om du hittar fullt utvecklade huvudlöss på mer än 2 mm eftersom nymfer är mindre än fullt utvecklade huvudlöss. Om denna lus är av honkön kan hon ha lagt ägg igen. I så fall måste du börja behandla ditt hår med Paranix igen.