Πόσο συχνά μπορώ να χρησιμοποιώ το Paranix;

Συνήθως, 1 ή 2 εφαρμογές (αναλόγως του προϊόντος που έχετε επιλέξει) επαρκούν για την καταπολέμηση των ψειρών του τριχωτού της κεφαλής. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα τα άτομα στα οποία έχει εφαρμοστεί προϊόν αγωγής να προσβληθούν και πάλι από ψείρες από άλλα άτομα τα οποία δεν έχουν εφαρμόσει αγωγή. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Paranix ξανά μετά από 7 ημέρες.