Προτιμούν οι ψείρες τα λουσμένα μαλλιά;

Οι ψείρες του τριχωτού της κεφαλής δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε κοντά ή μακριά μαλλιά, λουσμένα ή άλουστα. Ωστόσο προσβάλουν πιο συχνά τα λουσμένα μαλλιά.