Föredrar huvudlöss rent hår?

Huvudlöss skiljer inte på kort eller långt, eller rent eller smutsigt hår. De är dock vanligare i tvättat hår.