Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα προϊόντα πρόληψης και προστασίας κάθε μέρα;

Το Paranix Prevent συνιστάται να χρησιμοποιείται σε περιόδους μεγαλύτερου κινδύνου , προκειμένου να δημιουργείται ένα εχθρικό περιβάλλον στις μολύνσεις.

Το Paranix Protection Shampoo πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε 2 με 3 ημέρες για δύο εβδομάδες κατά την διάρκεια εξάρσεων.