Hur sprids huvudlöss?

Huvudlöss sprids huvudsakligen genom direktkontakt huvud-mot-huvud mellan människor. Barn kommer i nära kontakt med varandra när de leker, vilket är anledningen till att de drabbas av huvudlöss mer än vuxna.

Huvudlöss kan också spridas via kläder och föremål, som en halsduk, mössa eller borste.

Du kan inte bli angripen av ägg. Äggen flyttar sig inte. Endast huvudlöss flyttar sig.