Hur fick mitt barn huvudlöss? Handlar det om hygien?

Huvudlöss har ingenting att göra med hygien. Vem som helst kan få huvudlöss, även om de är vanligare hos barn. Huvudlöss sprids genom direktkontakt huvud-mot-huvud eller genom att man delar personliga tillhörigheter (halsduk, cykelhjälm osv.). Små barn tenderar att ha närmare kontakt. Det är därför huvudlöss ofta sprids i för- och grundskolan. De flesta skolor har alltid några barn med aktiva levande huvudlöss. Huvudlöss skiljer inte på kort eller långt, eller rent eller smutsigt hår.