Hoe komt mijn kind aan hoofdluizen? Is het een kwestie van hygiëne?

Hoofdluizen hebben niets te maken met hygiëne. Voor hoofdluizen is er geen verschil tussen kort of lang haar of schoon of vuil haar. Iedereen kan hoofdluizen krijgen, maar ze komen vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen. Hoofdluizen worden verspreid door hoofdcontact of door het delen van persoonlijke spullen (sjaal, fietshelm, etc.). Jonge kinderen hebben nauwer contact met elkaar. Dat is de reden waarom hoofdluizen vooral verspreid worden op de lagere school. Op gelijk welk moment zullen de meeste scholen een aantal kinderen hebben met levende hoofdluizen.