Har Paranix några biverkningar?

Paranix behandlingslösningar innehåller inte några kemiska insektsmedel. Eventuella biverkningar är begränsade men kan omfatta: ögonirritation, klåda och irritation runt ögonen, flagnande hårbotten, kontaktirritation och rodnad i hårbotten, på öronen eller halsen. Som en allmän försiktighetsåtgärd råder vi gravida kvinnor/ammande kvinnor att konsultera apotekspersonal eller läkare innan de använder Paranix.