Πόσες εφαρμογές χρειάζονται προκειμένου να εξουδετερωθούν οι ψείρες του τριχωτού της κεφαλής;

Ο αριθμός των εφαρμογών εξαρτάται από το είδος της αγωγής που θα επιλέξετε. Εάν χρησιμοποιήσετε τα Paranix Treatment Spray και Paranix Treatment Shampoo μία εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του επιμελούς χτενίσματος) συνήθως επαρκεί για να απαλλαγείτε από τις ψείρες. Σας συμβουλεύουμε ωστόσο να επανελέγξετε το παιδί σας για την παρουσία ψειρών μετά από επτά ημέρες και να επαναλάβετε την αγωγή, εφόσον είναι απαραίτητο ,σε περίπτωση που εντοπίσετε ζωντανές ψείρες. Ανεξαρτήτως ποια προϊόν αγωγής Paranix θα επιλέξετε, χρησιμοποιείτε πάντα επαρκή ποσότητα προϊόντος, καθώς αυτό είναι ουσιώδες για μία επιτυχή αντιμετώπιση.