Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Paranix και των προϊόντων που έχουν ως βάση τα εντομοκτόνα;

Σε αντίθεση με τα προϊόντα που έχουν ως βάση τα εντομοκτόνα, τα προϊόντα αγωγής  Paranix δεν περιέχει εντομοκτόνα. Συνεπώς, οι ψείρες του τριχωτού της κεφαλής δεν μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα σε κανένα από τα συστατικά του.