Kan huvudlöss simma?

Huvudlöss kan inte simma! Men vid kontakt med vatten sluter de sig, men förblir statiskt fastlåsta på håret. Det är därför det är möjligt att finna löss i pooler eller nära stranden.