Kan huvudlöss leva utanför håret?

Huvudlöss kan eventuellt leva 2 till 3 dagar utanför håret under fuktiga förhållanden, men kommer då inte längre att fortplanta sig.