Kan huvudlöss bli resistenta mot en lusbehandling?

Paranix produkter innehåller inga kemiska insektsmedel. Istället har de ett rent mekaniskt verkningssätt, vilket innebär att huvudlöss inte kan utveckla resistens mot någon av deras ingredienser. Det finns en möjlighet att huvudlöss kan bli resistenta mot ingredienser i produkter baserade på kemiska insektsmedel. En uppenbart misslyckad behandling är mer sannolikt ett resultat av:

  • Att man inte helt och hållet följt instruktionerna: inte använt tillräcklig mängd av produkten, behandlingstiden är för kort, för dålig borttagning av huvudlöss och ägg med kam osv.
  • (återkommande) angrepp från obehandlade skolkompisar, familjemedlemmar (inklusive vuxna)
  • man glömmer att kontrollera 7 dagar efter den första behandlingen eller att upprepa behandlingen vid behov