Får alla huvudlöss?

Huvudlöss är ett vanligt problem, särskilt bland barn i för- och grundskoleåldern. Det bästa sättet att undvika att behöva ta itu med huvudlöss är att kontrollera ditt barns hår regelbundet och använda en effektiv förebyggande produkt.